Kurs rozpocznie się zajęciami w Tatrach w dniach 8-11 października 2015, kolejne etapy w roku 2016.

Kwalifikacje kandydatów odbędą się w Rzędkowicach w dniach 26-27 września 2015.

Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać mailem na adres marek.lorczyk@pza.org.pl do dnia 20 września.

W zgłoszeniu proszę podać:

 1. Imię nazwisko kandydata
 2. Dane kontaktowe ( e-mail, nr telefonu )
 3. Nazwę Klubu kierującego go na kurs
 4. Numer i datę wydania karty taternika
 5. Wykaz przejść jaskiniowych [ data, nazwa jaskini, miejsce osiagnięte w jaskini, ilość osób, styl przejścia( poręczowanie, eksploracja, po linach itp.) czas przejścia]
 6. Wykaz przejść wspinaczkowych [ data, droga, partner, czas przejścia]

Poniżej niezbędne wymagania dotyczące kandydatów.

Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat spełniający poniższe wymagania:

 1. Ukończone 23 lata, oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 2. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania alpinizmu jaskiniowego od momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.
 3. Uczestniczenie w co najmniej 30 akcjach jaskiniowych letnich i co najmniej 20 akcjach zimowych w możliwie jak największej ilości jaskiń w różnych rejonach jaskiniowych Polski i świata (większość z tych 50 przeprowadzonych akcji powinna odbyć się w jaskiniach o znacznym stopniu trudności technicznych i terenowych).
 4. Uczestniczenie w co najmniej jednej kilkudniowej akcji jaskiniowej połączonej z biwakiem podziemnym.
 5. Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej poza granicami Polski.
 6. Udział w co najmniej 2 centralnych szkoleniach specjalistycznych z zakresu alpinizmu jaskiniowego organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu.
 7. Uprawianie wspinaczki górskiej (wykaz przejść wspinaczkowych obejmujący co najmniej 30 godzin przewodnikowych).
 8. Posiadanie skierowania z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.


Kwalifikacja na kurs zostanie przeprowadzona na podstawie:

 1. rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. weryfikacji złożonych dokumentów,
 3. egzaminu teoretycznego,
 4. sprawdzianu praktycznego (techniki linowe, autoratownictwo, ratownictwo, wspinanie).

Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje wiedzę z zakresu kursu podstawowego, czyli tą zawartą w programie kursu taternictwa jaskiniowego i w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu na KT.

Sprawdzian praktyczny zawiera: