W okolicy miasta Qian Jiang w prowincji Chongqing został przeprowadzony trzydniowy rekonesans, podczas którego działaliśmy we współpracy z Instytutem Geologii Krasu w Guilin i ekipą hydrologów z uniwersytetu w Chongqing. W czasie naszej działalności prowadziliśmy rozpoznanie czterech jaskiń z aktywnymi przepływami podziemnymi i wykonaliśmy ich dokumentację kartograficzną. W sumie zostało skartowanych w tym rejonie około 3150 m korytarzy.

 

Krajobraz Krasowy - fot. S. Wasyluk

Głównym rejonem działalności wyprawy był rejon wioski Niu Lan Ping Cun, oddalonej 40 km na wschód od miasta Lichuan, gdzie rozpoczęliśmy działalność w roku 2014. Ze względu na odmienny skład osobowy w stosunku do roku ubiegłego, na początku wyprawy zostały przeprowadzone rekonesanse, mające na celu poznanie terenu oraz sprawdzenie kolejnych otworów jaskiń mających stanowić cele eksploracyjne na ten rok. Działalność eksploracyjna została rozpoczęta w nowo odkrytych jaskiniach.

Jaskinia Yan Shui Ping Dong rozpoczyna się partiami poziomymi, dochodzącym do ciągu pionowego o deniwelacji 160 m, kończącego się na głębokości -230 m szczelinami nie do przejścia. Na głębokości -165 m znajduje się ciąg poziomy o rozciągłości 350 m. W jaskini skartowane zostało 950 m korytarzy, a eksploracja została przerwana u podstawy progu wymagającego wspinaczki.

Jaskinia Meandrowa (Da Tiankeng) rozpoczyna się studnią o głębokości 70 m, wprowadzającą do meandra o długości 860 m, z aktywnym ciągiem wodnym, poprzecinanego niewielkimi kaskadami. Eksploracja została przerwana na głębokości -230 m nad kolejną kaskadą, ze względu na kończącą się wyprawę.

Jaskinia Wei Zhen Dong o długości 1,1 km stanowi system poziomych, suchych korytarzy i sal, rozwiniętych na kilku poziomach. Eksploracja jaskini została zakończona.

Jaskinia Labiryntowa (Wang Jia Cao Dong), odkryta i wyeksplorowana w roku 2015 osiągnęła długość 3240 m i głębokość -238 m. Jaskinia stanowi kolektor licznych ciągów wodnych, tworzących podziemny potok, doprowadzający do kolejnego jeziora, przed którym została przerwana eksploracja. Jaskinia stanowi prawdopodobnie główny system odwadniający północną część eksplorowanego przez nas masywu. Charakter jaskini powoduje, że jej eksploracja możliwa jest tylko przy niskim stanie wody.

 

Kolorowa Sala w Jaskini Labiryntowej (Wang Jia Cao) - fot. M. Ciszewski

W jaskini Da Chu Ping Dong, gdzie w roku 2014 została osiągnięta głębokość -260 m, udało się pokonać ciąg studni i kaskad doprowadzających na głębokości -350 m do partii syfonalnych, znajdujących się na takim samym poziomie, jak w sąsiadującej z nią Jaskini Yang Lan Ping Dong ( 317 m), eksplorowanej w roku 2014.

Kontynuowaliśmy również eksplorację rozpoczętą w ubiegłym roku w jaskini Zielona Studnia (Da Tiankeng), gdzie udało się osiągnąć dno studni wlotowej P155 i stanąć na krawędzi kolejnej, ponad stumetrowej głębokości studni.

 

 

Nad dnem studni wlotowej P155 w Jaskini Zielonej (Da Tiankeng) - fot. M. Ciszewski

W wyprawie wzięli udział: Andrzej Ciszewski (kierownik), Michał Ciszewski, Kaja Fidzińska, Stanisław Wasyluk, Jan Wołek i Ewa Wójcik z KKTJ; Mateusz Golicz z RKG "Nocek"; Jan Poczobut i Piotr Słupiński z SW. Magda Stoszek oraz Paweł Maciejewski podjęli się roli wyprawowych tłumaczy. W części wyjazdu działaliśmy również z Zhang Yuanhaiem z Instytutu Geologii Krasu w Guilin. 

 W sumie podczas wyprawy w roku 2015 zostało skartowane 10,9 km korytarzy w 18 jaskiniach, w tym 7,7 km w rejonie wioski Niu Lan Ping Cun.

 

Kierownik wyprawy

Andrzej Ciszewski

 

 

W jaskini Heli Dong (od lewej: M. Ciszewski, P. Maciejewski, M. Stoszek, J. Poczobut, A. Ciszewski, P. Słupiński, K. Fidzińska, S. Wasyluk, E. Wójcik, J. Wołek) - fot. M. Ciszewski